Her kan skoleklasser arbejde med kunstner Erik Hagens lange billedfortælling

EsbjergEvangeliet

Hjemmesiden er tilgængelig uden kode i foråret 2021. Klik på billedet og kom ind til et reservoir af elevopgaver.

Når "verden åbner op" igen efter den svære covid-situation, vil vi glæde os til live-fremvisninger af EsbjergEvangeliet igen.

Billedet findes i kopi i mange af de folkekirkelige skoletjenester.


Hvordan bruges hjemmesiden?

 

Brug de "enkle tilgange" her på siden til at komme igang med EsbjergEvangeliet.

Der findes flere opgaver under fanebladene "Trin 1", "Trin 2" og "Trin 3".

Det er oplagt at løse opgaverne i mindre grupper, så man kan tale sammen om fortolkningen af billedet. Man kan også arbejde med billedet en og en.

 

Enkel tilgang for 1.-3. klasse

Lad eleverne vælge ét motiv, fra trin 1 som de vil arbejde med.

Giv dem følgende opgave:

1) Hvad kan du se på billedet?

2) Hvad tænker du, når du ser det?

3) Lyt til eller læs bibelfortællingen som passer til det billede, du har valgt. Hvad handler den om?

4) Hvor ligner billedet og bibelfortællingen hinanden?

5) Hvilke forskelle er der på billedet og bibelfortællingen?

6) Tegn din egen version af bibelfortællingen og send den til din lærer.

Enkel tilgang for 4.-6. klasse

Lad eleverne vælge ét motiv, fra trin 2 som de vil arbejde med.

Giv dem følgende opgave:

1) Beskriv billedet - hvad ser du?

2) Læs bibelteksten.

3) Hvilke forskelle og ligheder er der mellem tekst og billede?

4) Vælg en af de øvrige "drop-down-bokse". Læs teksten og svar på spørgsmålene.

5) Lav din egen parafrase over billedet.

Hvad betyder begrebet parafrase?: En parafrase er en fri fortolkning af kunstværket. En prarfrase er ikke en kopi, men et selvstændigt værk. Der skal være både være betydelige ligheder og forskelle mellem parafrasen og det kunstværk, der hentydes til.

Enkel tilgang for 7.-9. klasse

Lad eleverne vælge ét motiv, fra trin 2 eller 3 som de vil arbejde med.

Giv dem følgende opgave:

1) Beskriv billedet - hvad ser du?

2) Læs bibelteksten.

3) Hvilke forskelle og ligheder er der mellem tekst og billede?

4) Vælg en af de øvrige "drop-down-bokse". Læs teksten og svar på spørgsmålene.

5) Læs "Kunstnerens værksted". Digt en kort tekst, hvor du lever dig ind i kunstnerens arbejdsproces. Du kan skrive i jeg-person eller i 3. person (han). I teksten skal du:

  • beskrive kunstnerens værksted
  • beskrive det motiv, han skal male
  • beskrive de overvejelser, han kunne have gjort sig, da han valgte at udforme denne bibelfortælling på denne måde. 

 

Som lærer finder du mange flere undervisningsideer og baggrundsviden om billedet under til læreren